Zobacz również:

Wyślij zapytanie:

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami:

Jacek Finfando
tel: +48 606 138 606
e-mail: jacek.finfando@telzas.com
Systemy wsparcia


Systemy wsparcia to najwyższy poziom piramidy zarządzania opracowanej przez TELZAS Sp. z o.o. Piramida zarządzania Telzas


Poziom 1

stanowią urządzenia wykonawcze, które spełniają podstawowe oczekiwania klienta.


Poziom 2

To rodzina sterowników, stanowiąca naturalne rozszerzenie urządzeń wykonawczych. Sterowniki te pełnią funkcję autonomicznego zarządzania oraz interfejsu M2M. Rdzeń lokalnego zarządzania stanowi uniwersalny sterownik PI1 zaprojektowany i opracowany przez Telzas. Składa się z rozproszonych modułów. Każdy z nich realizuje dedykowane funkcje pomiarowe i wykonawcze. Sterownik najczęściej występuje jako integralna część urządzeń pierwszego poziomu. Lokalne zarządzanie posiada wiele zalet, ale często jest niewystarczającym narzędziem do podejmowania ważnych decyzji eksploatacyjnych i inwestycyjnych. W tym celu zostały opracowane moduły komunikacyjne sterowników do zdalnego nadzoru i sterowania.


Poziom 3

jest system zdalnego zarządzania WinCN2. Umożliwia on telemetryczną kontrolę urządzeń. Realizowana jest ona poprzez moduły sterownika, infrastrukturę komunikacyjną oraz oprogramowanie Centrum Nadzoru WinCN2. System nadzoru umożliwia zdalny odczyt parametrów, sterowanie i zmianę nastaw sterownika budując bazę danych o zmienności kluczowych parametrów urządzeń pierwszego w czasie i przestrzeni. WinCN2 jest podstawowym narzędziem do bieżącego śledzenia stanu infrastruktury oraz podejmowania decyzji przez grupy odpowiedzialne za jej utrzymanie.


Poziom 4

  • to rozwiązania klasy Business Intelligence, które przekształcają gromadzone dane z obiektów w informacje użyteczne do:
  • prezentacji kluczowych dla infrastruktury wskaźników technicznych i kosztowych,
  • prognozowania zmian stanu infrastruktury,
  • rekomendowania działań optymalizacyjnych w zakresie inwestycji oraz utrzymania.

Na tym poziomie wyróżniamy dwa systemy:

  • m-serwis – kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania infrastrukturą techniczną. Posiada wbudowane mechanizmy do analizy danych pomiarowych i zdarzeń alarmowych. Zarządza procesem paszportyzacji urządzeń oraz zadaniami eksploatacyjnymi i modernizacyjnymi prowadzonymi na obiektach. Oblicza wskaźniki i generuje rekomendacje kluczowe do eksploatacji urządzeń.
  • Enernet – odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką energetyczną klienta. Generuje rekomendacje mające na celu redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej i poprawę prezentowanych, kluczowych wskaźników efektywności energetycznej.

Podstawowa wersja systemu zarządzania, składająca się początkowo z urządzenia i sterownika, może zostać rozszerzona w trakcie eksploatacji o kolejne poziomy integracji. Nasi klienci mogą rozbudowywać system wybierając jedną z dwóch strategii rozwoju:

  • zakup i wdrożenie kolejnych elementów systemu,
  • przekazywania firmie Telzas w zarządzanie na platformach m-serwis lub/i Enernet wybranych elementów swojej infrastruktury technicznej.

Ikona - powrót Powrót do strony głównej

2022-05-23 17:07:27