Zobacz również:

Wyślij zapytanie:

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami:

Listę danych kontaktowych znajdziesz na tej stronie
Systemy wsparcia


Systemy wsparcia to najwyższy poziom piramidy zarządzania opracowanej przez TELZAS Sp. z o.o.


Poziom 1

stanowią urządzenia wykonawcze, które spełniają podstawowe oczekiwania klienta.


Poziom 2

zaawansowany sterownik nowej generacji Q1 produkcji Tezlas na bazie, którego rozwijane są poszczególne produkty.  


Poziom 3

jest system zdalnego nadzoru i zarządzania WinCN 5. Umożliwia on telemetryczną kontrolę urządzeń. Realizowana jest ona poprzez moduły sterownika, infrastrukturę komunikacyjną oraz oprogramowanie Centrum Nadzoru WinCN 5. System nadzoru umożliwia zdalny odczyt parametrów, sterowanie i zmianę nastaw sterownika budując bazę danych o zmienności kluczowych parametrów urządzeń pierwszego w czasie i przestrzeni. WinCN 5 jest podstawowym narzędziem do bieżącego śledzenia stanu infrastruktury oraz podejmowania decyzji przez grupy odpowiedzialne za jej utrzymanie.


Poziom 4

  • to rozwiązania klasy Business Intelligence, które przekształcają gromadzone dane z obiektów w informacje użyteczne do:
  • prezentacji kluczowych dla infrastruktury wskaźników technicznych i kosztowych,
  • prognozowania zmian stanu infrastruktury,
  • rekomendowania działań optymalizacyjnych w zakresie inwestycji oraz utrzymania.

Na tym poziomie wyróżniamy dwa systemy:

  • Enernet – odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką energetyczną klienta. Generuje rekomendacje mające na celu redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej i poprawę prezentowanych, kluczowych wskaźników efektywności energetycznej.

Podstawowa wersja systemu zarządzania, składająca się początkowo z urządzenia i sterownika, może zostać rozszerzona w trakcie eksploatacji o kolejne poziomy integracji. Nasi klienci mogą rozbudowywać system wybierając jedną z dwóch strategii rozwoju:

  • zakup i wdrożenie kolejnych elementów systemu,
  • przekazywania firmie Telzas w zarządzanie na platformach m-serwis lub/i Enernet wybranych elementów swojej infrastruktury technicznej.

Ikona - powrót Powrót do strony głównej

2024-05-19 06:30:45