Wyślij zapytanie:

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami:

Listę danych kontaktowych znajdziesz na tej stronie
Zakres działalności

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług, który obejmuje:

 • Dostarczanie urządzeń do miejsca przeznaczenia – w tym także do lokalizacji uchodzących za trudno dostępne np. dachy, strychy budynków, ostatnie kondygnacje budynków, górskie szczyty, piwnice. Dostarczamy urządzenia na terenie Polski, do miejsca instalacji na oznaczoną godzinę 24h/24h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
   
 • Instalowanie nowych lub używanych (pochodzących z relokacji) urządzeń DC, AC,  a w szczególności:
  • Systemów zasilających  napięciem gwarantowanym 48V DC
  • UPS, systemów inwertorowych, rozdzielnic AC i DC wolnostojących i naściennych,
  • Hybrydowych systemów zasilających – paneli solarnych, turbin wiatrowych,
  • Baterii akumulatorów,
  • Klimatyzatorów, urządzeń wentylacyjnych prod. TELZAS (Free-Colling),
  • Agregatów prądotwórczych,
  • Systemów zdalnego nadzoru  nad pracą urządzeń,
  • Montaż wzmocnień odciążających stropy pod urządzeniami o dużej masie,
  • Montaż innych konstrukcji mechanicznych wymaganych ze względu na specyfikę instalowanych urządzeń.
  • j. Budowa i pomiary uziomów
    
 • Dobór elementów i wykonanie projektów instalacji dla w/w urządzeń.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • Przeglądy i konserwacje okresowe w/w urządzeń.
 • Demontaże   i utylizacje w/w urządzeń.
 • Modernizacje tablic rozdzielczych AC/DC.
 • Transport zdemontowanych urządzeń.
 • Wymiana urządzeń zasilających z podtrzymaniem ciągłości zasilania urządzeń odbiorczych.
 • Ocena stanu baterii akumulatorów, w tym:
  • rozładowania kontrolne za pomocą rezystorów rozładowczych (w tym także na obiektach u klienta);
  • pomiary rezystancji monobloków;
  • pomiary konduktancji monobloków;
  • czyszczenie i oznakowywanie monobloków
    
 • Rewitalizacja baterii – zestawianie baterii ze sprawnych monobloków  (po procesie oceny stanu monobloków dostarczonych do procesu wg. Pkt 9). Integralną częścią obsługi baterii akumulatorów jest ich konserwacja (doładowanie, rozładowanie kontrolne, ładowanie) zgodna z wytycznymi producenta.
 • Prowadzenie dedykowanych magazynów akumulatorów z pełną techniczną opieką nad akumulatorami.
 • Prace adaptacyjne (budowlano-elektryczne) obiektów do instalacji urządzeń wentylacyjnych (również w nietypowych obiektach)
  • Wykonywanie otworów w ścianach betonowych;
  • Wykonywanie otworów w ścianach blaszanych;
  • Docieplanie elementów budynków;
  • Adaptacja otworów okiennych;
  • Przyciemnianie szyb;
  • Wykonywanie ognioodpornych przepustów kablowych przez stropy i ściany.
    
 • Naprawy urządzeń własnych. Naprawy są wykonywane w siedzibie firmy, przez pracowników z wieloletnim stażem pracy w zakresie uruchamiania, testowania i napraw urządzeń.
 • Naprawy urządzeń zasilających innych producentów w tym:
  • Prostowników;
  • Sterowników;
  • Naprawy Agregatów, UPS’ów;
  • Naprawy klimatyzatorów.
    
 • Pomiary elektryczne
  • Pomiar rezystancji izolacji wykonywanych instalacji elektrycznych;
  • Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu;
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia;
  • Pomiar rezystancji wewnętrznej baterii;
  • Pomiar konduktancji baterii;
  • Pomiar napięć i prądów;
  • Pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych;
  • Pomiary elektryczne instalacji (wg protokołów pomiarowych wymaganych przez klienta lub przepisami prawa).
    
 • Usługi związane z Systemami Zdalnego Nadzoru
  • Projektowanie systemów zdalnego  nadzoru;
  • Zastosowanie rozwiązania TELZAS m-serwis  - do monitoringu urządzeń i oceny kondycji baterii akumulatorów;
  • Instalowanie systemów nadzoru agregatów (SNA);
  • Instalowanie systemu nadzoru ogniw bateryjnych (SNB);
  • Instalowanie systemów do pomiarów sprawności energetycznej systemów zasilania;
  • Rozbudowy i integrowanie posiadanych przez Klienta systemów zdalnego nadzoru.
    
 • Usługi związane z Doradztwem (w zakresie systemów zasilania, klimatyzacji, wentylacji, systemów nadzoru) a w tym:
  • Analiza potrzeb Klienta;
  • Dobór odpowiednich rozwiązań;
  • Projektowanie rozwiązań pod potrzeby Klienta.
    
 • Usługi związane ze Szkoleniami
  • Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń zasilających marki TELZAS
  • Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń wentylacyjnych marki TELZAS
  • Szkolenia w zakresie obsługi Centrum Nadzoru
    
 • Usługi związane z Magazynowaniem
  • Organizowanie magazynów pod dedykowane potrzeby klienta;
  • Udostępnianie przestrzeni magazynowych w TELZAS dla czasowego przechowywania własności klienta - w szczególności dla magazynowania baterii akumulatorów, magazynowanie sprzętu elektronicznego (np. zdemontowanego sprzętu oczekującego na wyjazd do magazynów klienta lun do nowej lokalizacji);
  • Prezentacja klientowi za pośrednictwem odpowiedniej witryny internetowej stanów magazynowych i kondycji urządzeń w aplikacji mserwis
    
 • Usługi związane z nadzorem nad infrastrukturą techniczną
  • Monitorowanie stanu pracy urządzeń zasilających (Nadzór GSM, TCP IP,)
  • Nadzór nad bateriami poprzez SNOB (system nadzoru ogniw bateryjnych);
  • Monitorowanie pracy agregatów i UPS;
  • Monitorowanie i  zarządzanie pracami na obiektach klienta.

 

 


2024-04-23 11:56:37