Zobacz również:

Wyślij zapytanie:

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami:

Listę danych kontaktowych znajdziesz na tej stronie
Enernet

Enernet jest zintegrowanym i aktywnym systemem do zarządzania gospodarką energetyczną (EMS – Energy Management System) . Umożliwia realizację auto-audytu energetycznego poprzez monitoring zużycia energii z dokładnością do każdego eksploatowanego urządzenia, analizę danych i identyfikację nieprawidłowości, przygotowywanie raportów. Elementem Enernet jest autonomiczny system obiektowego zarządzania energią. Zrealizowany jest na bazie sterownika Telzas oraz systemu nadzoru WinCN 5.

Podstawowe funkcje i cel wdrożenia systemu

  • Kontrola zużycia energii elektrycznej przez obiekt, grupy obiektów, urządzenia na obiektach
  • Bieżąca informacja o poziomie oraz koszcie zużyciu energii przez obiekty
  • Zdalny odczyt zużycia energii przy wykorzystaniu dedykowanych liczników energii
  • Prognozowanie budżetu/kosztów zużycia energii w zadanym okresie czasu
  • Analiza i porównanie zużycia energii w zadanych okresach czasu
  • Weryfikacja i symulowania wpływu zmiany parametrów pracy urządzeń na redukcję kosztów zużycia energii
  • Weryfikacja i symulowanie wpływu instalacji rozwiązań energoefktywnych na obiekcie
  • Zadany audyt energetyczny obiektu na podstawie danych pomiarowych z systemu

Główne korzyści wdrożenia systemu

Redukcja dojazdów - Zdalny odczyt licznika
Redukcja kosztów dojazdów (aktualne informacje o zużyciu energii z systemu Enernet) w celu odczytu stanu podlicznika lub poboru rozliczenia od właściciela.

Redukcja kosztów zużycia energii
Weryfikacja wpływu instalacji rozwiązań energoefektywnych (np. Modernizacja siłowni, zmiany nastaw HVAC) na redukcję zużycia energii. Na podstawie danych z systemu można określić jakie korzyści przynoszą zastosowane rozwiązania energoefektywne i zaplanować oraz zastosować rozwiązania na innych obiektach w celu pozyskania jeszcze większych korzyści. .

Wsparcie zarządzania - weryfikacja "faktur" i korekty błędnie naliczonych "faktur" z podliczników
Aktualne dane o miesięcznym zużyci energii pozwolą w szybki sposób na weryfikację poziomu prawidłowego naliczania opłat dla operatora przez właścicieli podliczników. Korzyść polega na redukcji ilości oraz poziomu opłat nieprawidłowo naliczanych przez wścieli podliczników. .

Wsparcie zarządzania - bieżące nadzorowanie poziomu oraz kosztów zużycia energii na obiektach
Bieżąca informacja o zużyciu energii EAC i EDC pozwoli na redukcję kosztów administracyjnych związanych z ew. przygotowywaniem cyklicznych analiz i raportów związanych z energią ( weryfikacja faktur, spisywanie wartości z liczników itp.) .

Wsparcie zarządzania - automatyczne prognozowanie budżetu w odniesieniu do informacji o zużycia energii przez obiekty
Prognozowane zużycie energii dla sieci na podstawie danych o zużyciu energii za lata ubiegłe pozwoli na dokładne zaplanowanie budżetu na lata przyszłe. Dane dostępne automatycznie z systemu pozwolą na redukcję kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem analiz a bardziej dokładne zaprognozowanie budżetu na uniknięcie nadmiarowych opłat związanych ew. przeszacowanie. .

Wsparcie zarządzania - aktualny poziom wskaźników energetycznych sieci np. PUE
Dane z systemu energii pozwolą w szybki sposób na wprowadzenie i weryfikację wskaźników energetycznych np. PUE ( EAC/EDC). Późniejsza bieżąca analiza wskaźników pozwoli na podjęcie działań mających na celu dostosowanie trybów pracy urządzeń na stacji w celu uzyskania większej efektywności energetycznej stacji. .

Wsparcie zarządzania - agregacja danych audytowych w celu wykonania samodzielnego audytu energofektywnego
Dane z systemu odnośnie zużycia energii pozwolą na zdalne przeprowadzenie audytów energoefektywnych sieci przez co nie będzie konieczne zlecenie audytów dla firm. zew( oszczędność) .

Weryfikacja wpływu modyfikacji nastaw HVAC w obiektach typu OUTDOOR na zużycie energii
Analiza danych z systemu pozwoli na weryfikację wpływu testów na obiektach typu Outdoor np. w zakresie wpływu zmiany nastaw temp. wyłączenia grzałek na redukcję zużycia energii na stacji. I późniejsze wykorzystanie wyników testów na innych stacjach w celu uzyskania dodatkowych oszczędności. .

Weryfikacja wpływu modyfikacji nastaw HVAC w obiektach typu INDOOR na zużycie energii
Analiza danych z systemu pozwoli na weryfikację wpływu testów na obiektach typu Indoor np. w zakresie wpływu zmiany nastaw temp. załączenia klimatyzatora, zmiany parametrów pracy FC na redukcję zużycia energii na stacji. I późniejsze wykorzystanie wyników testów na innych stacjach w celu uzyskania dodatkowych oszczędności. .

DOKUMENTACJA

Karta katalogowa - EnernetPDF icon
Enernet - screenshot
Telzas logoUE
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2024-04-23 13:07:59