Wyślij zapytanie:

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami:

Listę danych kontaktowych znajdziesz na tej stronie
Oferta

Oferujemy usługi techniczne na obiektach nowobudowanych, eksploatowanych i remontowanych w zakresie do 1 kV napięcia stałego lub przemiennego:

  • projektowanie i uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie doboru, dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń zasilających ( w tym także rozwiązań hybrydowych: panele solarne, turbiny wiatrowe), klimatycznych, wentylacyjnych,  rozdzielnic AC i DC, systemów zdalnego nadzoru i instalacji elektrycznych,
  • wykonawstwo kablowych instalacji elektrycznych, 
  • pomiary elektryczne zainstalowanych urządzeń i instalacji elektrycznych,
  • demontaż urządzeń, relokacje urządzeń z obiektu na obiekt,
  • utylizacje urządzeń,
  • przeglądy techniczne urządzeń.

Na wykonane prace i użyte materiały oferujemy wieloletnią gwarancję.

 

Projekty serwerowni

Projekty serwerowni czy też projekty data center należą do zadań, w realizacji których wyspecjalizowała się nasza firma. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z najistotniejszymi informacjami. Pozwoli to nie tylko zrozumieć, ale także wdrożyć projekt odpowiednio dopasowany do potrzeb.

Podobnie jak w przypadku każdej innej budowy, także budowa serwerowni podlega odpowiedni aktom ustawodawczym i wykonawczym. Każdy projekt powinien być odpowiednio przygotowany i wdrażany zarówno od strony prawnej oraz technologicznej. Inwestycje wymagające pozwolenia na budowę wymagają sporządzenie projektu budowlanego, w którym inwestor określa zamierzenia oraz plany. Wszystko musi być zgodne zarówno z przepisami prawa budowlanego jak i przepisami obowiązującymi lokalnie, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budowa serwerowni bądź centrum danych także podlega odpowiednim przepisom. Bezpieczeństwo i pewność pracy – nasi pracownicy służą pomocą również na tym etapie realizacji.

Projekty data center to kilka etapów. Ze względu na znaczny zakres prac oraz szereg stosowanych rozwiązań technologicznych, jakie są wymagane do realizacji budowy serwerowni, projekt budowlany określa jedynie istotne elementy rozwiązań. Szczegółowy zakres prac, planowanie instalacji z odpowiednim opisem, wymogi technologiczne, użyte materiały czy zastosowane urządzenia – to już zadania naszej firmy, która przedstawi szczegółowy projekt wykonawczy. W każdym przypadku projekt zawsze będzie opracowywany zgodnie ze stanem faktycznym i z założeniami zleceniodawcy.

Przed przystąpieniem do etapu przygotowania projektu budowlanego czy niezbędnych modernizacji, które są niezbędne do realizacji budowy serwerowni centrum baz danych, należy wykonać analizę potrzeb przyszłego użytkownika. Pozwoli to na sporządzenie odpowiedniej koncepcji, która zmieni się w szczegółowy projekt.

Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji obecnych zasobów i stanu infrastruktury (dotyczy to zwłaszcza modernizacji). Dzięki temu będzie można określić, jakie elementy będą wykorzystane w przyszłym projekcie. Wejdą one w skład przyszłej serwerowni. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury IT pozwala również obniżyć koszty.

Projekty data center są także ściśle powiązane z potrzebami użytkowników. Dlatego konieczny jest tzw. audyt potrzeb. Pozwala to w oparciu o istniejące rozwiązania i możliwą do wykorzystania infrastrukturę stworzenia optymalnego środowiska pracy. Podczas audytu potrzeb nasi pracownicy analizują nie tylko krótkoterminowe zapotrzebowania, ale także biorą pod uwagę rozwój w długofalowej perspektywie.

Projekty serwerowni muszą także bazować na możliwościach technicznych budynku oraz dostępnej infrastrukturze. Wiele także zależy od zasobności środków i rodzaju finansowania. W sytuacji, gdy inwestycja wykonywana jest ze środków publicznych, należy wykonać koncepcję, która będzie zgodna z ogłoszonym przetargiem publicznym.

Projekty serwerowni kończą się sporządzeniem kosztorysów inwestorskich oraz rozmiarem wykonywanych prac. Szczegółowe opisanie każdego z etapów pozwala inwestorowi na pogłębienie lub zdobycie wiedzy. Dzięki temu projekt i wcześniejsza koncepcja będą jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb.

Podsumowując. Proces przygotowania do budowy serwerowni czy data center można podzielić na kilka etapów. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury informatycznej, audyt potrzeb, opracowanie koncepcji, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich.


2024-04-23 10:54:49