Wyślij zapytanie:

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami:

Listę danych kontaktowych znajdziesz na tej stronie
Ludzie i środki

Nasz zakres usług realizowany jest poprzez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Serwisu i wybranych podwykonawców, których z TELZAS wiąże wieloletnia współpraca. Pracownicy serwisu to technicy i inżynierowie serwisu, posiadający wieloletni staż zawodowy.

Posiadane przez pracowników Serwisu uprawnienia to:

 • Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji i dozoru.
 • Świadectwa kwalifikacji w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami.
 • Certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do wykonywania prac na obiektach  z klauzulą poufności.

Do realizacji zadań posiadamy odpowiednie środki:

 • Własne samochody serwisowe
 • Samochody transportowe podwykonawców wyposażone w wózki transportowe, wciągarki, liny.
 • Poniżej wybrane przyrządy kontrolno-pomiarowe, narzędzia instalatorskie;
  • Narzędzia izolowane 1000V zgodne z IEC 60900:2004
    
 • Narzędzia instalatorskie
  • Elektronarzędzia
  • Narzędzia do zaciskania końcówek kablowych
  • Narzędzia do wciskania kabli
    
 • Przyrządy pomiarowe
  • Multimetry
  • Mierniki cęgowe
  • Testery baterii
  • Oscyloskopy I oscylografy
  • Analizatory sieci elektrycznej
  • Przyrządy pomiarowe do badania rezystancji izolacji
  • Przyrządy do badania wytrzymałości elektrycznej izolacji
  • Opornice rozładowcze o płynnej regulacji prądu rozładowania
    
 • Wyposażenie w sprzęt do pracy na wysokościach w tym również do  transportu pionowego i poziomego urządzeń;
 • Posiadamy powierzchnie magazynowe własne i wynajęte do realizacji czasowego przechowywania zdemontowanych urządzeń klienta.

Nasi podwykonawcy to także wykwalifikowana  kadra, posiadająca stosowne do zakresu prac uprawnienia i doświadczenia, także  w zakresie wspólnych realizacji z TELZAS.

Na terenie całej Polski posiadamy 16 Autoryzowanych Punktów Serwisowych oraz kilkadziesiąt (60) firm podwykonawczych świadczących usługi w w/w zakresach na rzecz TELZAS. Doświadczenie przy współpracy z podwykonawcami, pozwala nam na realizowanie prac na kilkudziesięciu obiektach jednocześnie, dzięki czemu w krótkim czasie realizujemy nawet bardzo duże projekty.

Lokalizacja oraz ilość podwykonawców umożliwia nam osiąganie krótkich czasów reakcji na zgłoszone usterki w obiektach klienta często rozproszonych na terenie całego kraju.

Naprawy urządzeń dostarczonych do TELZAS  wykonuje grupa techników elektroników, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie uruchamiania, testowania i naprawiania urządzeń elektronicznych produkcji TELZAS. Doświadczenie to procentuje także możliwością oferowania usług naprawczych urządzeń obcych. Do dyspozycji tego zespołu także są przyrządy pomiarowe i narzędzia wiodących marek.


2024-04-23 12:33:08