Certyfikaty ISO

Dostarczamy i wdrażamy rozwiązania na najwyższym poziomie z zakresu systemów gwarantowanego zasilania, energii odnawialnej i energoefektywności, a także oprogramowania zdalnego monitoringu urządzeń i zarządzania infrastrukturą.

Naczelna zasada, według której działa firma, opiera się na jakości produktów i usług oraz budowaniu zaufania i trwałych relacji z klientami i kontrahentami. Zadowolenie klientów, niezawodność oraz bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań są głównymi kryteriami jakie stosujemy w naszej polityce oraz procedurach.

Realizowanie tych celów nie byłoby możliwe bez odpowiednich systemów zarządzania, dlatego w TELZAS stosujemy najlepsze międzynarodowe standardy. Spełnienie międzynarodowych norm potwierdzają certyfikaty ISO, wydane przez niezależne jednostki certyfikacyjne. System zarządzania w Telzas Sp. Z o.o. posiada dwa certyfikaty zgodności z międzynarodowymi standardami. Certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001 zostały wydane przez United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o.


TELZAS cyklicznie potwierdza audytami, zgodność uzyskanych norm:

ISO 9001:2015 (Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością), Certyfikat ISO 9001

ISO 14001:2015 (Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego), Certyfikat ISO 9001
certyfikat ISO 14001 certyfikat ISO 9001


Ważność certyfikatów ISO oraz stopień przygotowania do spełniania ich wymagań są regularnie audytowane poprzez zewnętrzne cykliczne audyty, przeprowadzane przez uprawnione jednostki ISO.


Logotyp ISO 9001 Logotyp ISO 14001

2024-05-19 05:23:33