Wyślij zapytanie:

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami:

Listę danych kontaktowych znajdziesz na tej stronie
Magazyny energii

Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla optymalnego wykorzystania energii odnawialnej, a także zarządzania rosnącymi skokami zużycia energii. Duże rozwiązania centralnego magazynowania energii umożliwiają magazynowanie dużych ilości energii do późniejszego wykorzystania. Mniejsze rozproszone rozwiązania w zakresie magazynowania energii, instalowane w sieciach dystrybucyjnych lub lokalnie za licznikiem w lokalach konsumentów, również rozwiązują problemy związane z przepustowością sieci.

Proponowane przez Telzas rozwiązanie PowerShaper (firmy Pixii) to modułowy i skalowalny sposób na spełnienie wszelkich wymagań lub specyfikacji dotyczących magazynowania energii o mocy od 10 kW do 1 MW i większej. Jest to kompletny system magazynowania energii o stopniu ochrony IP20 (Indoor) lub IP55 (Outdoor) w pełni zintegrowany z siecią energetyczną gotowy do podłączenia do niej w celu wykorzystania w takich zastosowaniach jak samowystarczalność energetyczna, redukcja zapotrzebowania na energię, oszczędzanie energii, pośrednictwo i różne usługi pomocnicze.

Każda szafa może dysponować mocą do 50 kW. System uzupełniają baterie LFP lub NMC, aby dopasować się do różnych zastosowań i wymagań. PowerShaper może zapewniać różne usługi oszczędzania energii lub wsparcia sieci. Funkcje te mogą być wykonywane autonomicznie lub sterowane za pomocą poleceń ustawień z systemów zarządzania energią wyższego poziomu komunikujących się za pomocą różnych protokołów. W przypadku zastosowań wymagających większej mocy lub energii można zainstalować dodatkowe szafy.


Korzyści z zastosowania magazynów energii na bazie PowerSharper


Czas użycia

Ładuj baterie magazynu, gdy stawki za energie są niskie i wykorzystaj zgromadzoną energię z magazynu (baterie), gdy stawki za energie są wysokie.

Obniżenie poboru mocy na żądanie

Zmniejsz miesięczne opłaty za zapotrzebowanie, ograniczając szczytowe zużycie energii na żądanie wykorzystując energię zagregowaną w magazynie energii w momencie na rządzenie.

Wykorzystanie energii zgormadzonej z instalacji fotowoltaicznych

Magazynowanie nadwyżek energii solarnej i wykorzystanie jej do późniejszego zasilenia odbiorów zamiast bezpośredniego zasilenia odbiorów z sieci w celu ośnieżenia opłat za energie.

Niezawodne zasilanie rezerwowe

Zapewnij zasilanie krytycznym odbiorom podczas przerw w dostawie prądu.

Wsparcie napięcia

Monitoruj i, jeśli to konieczne, zapewnij zasilanie, aby utrzymać napięcie sieciowe.

Kompensacja mocy biernej

Zużywaj lub wytwarzaj moc bierną. Pełna praca w 4 kwadrantach.

Równoważenie faz

Popraw wykorzystanie przesyłowej sieci dystrybucyjnej poprzez równoważenie obciążeń fazowych.

Obsługa częstotliwości

Zużywaj lub wytwarzaj moc czynną, aby wspierać sieć w celu utrzymania stabilnej częstotliwości.


DOKUMENTACJA

Karta katalogowa – Magazyny energii PowerShaper

2024-05-19 05:26:31