Lista aktualności


Zapytanie ofertowe nr 4/1.5/2018

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym 4/1.5/2018 na wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń do wdrożenia nowych procesów produkcyjnych. more icon


Zapytanie ofertowe nr 3/1.5/2018

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym 3/1.5/2018 Zastosowanie w produkcji siłowni telekomunikacyjnych nowego innowacyjnego sterownika oraz rozwiązań z zakresu konstrukcji . more icon


Zapytanie ofertowe nr 2/1.5/2018 na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym 2/1.5/2018 na wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń do wdrożenia nowych procesów produkcyjnych. more icon


Zapytanie ofertowe nr 1/1.5/2018 na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym 1/1.5/2018 na wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń do wdrożenia nowych procesów produkcyjnych. more icon