Wyślij zapytanie:

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami:

Listę danych kontaktowych znajdziesz na tej stronie
Komputerowy System Nadzoru WinCN2

Przeznaczenie

Komputerowy System Nadzoru WinCN2 realizuje zdalny monitoring dowolnego typu urządzeń. Podstawowym zadaniem systemu jest przyjmowanie od nadzorowanych obiektów zgłoszeń o awariach lub raportów zawierających informacje o stanie ich pracy. Architektura i sposób działania uzależniony jest od rodzaju i ilości wykorzystywanych urządzeń. Nadzór może być zrealizowany w oparciu o sterowniki urządzeń lub kontroler obiektowy z wykorzystaniem interfejsów zewnętrznych.

WinCN2 wykorzystywany jest do kontroli m.in:

 • Systemów zasilania DC,
 • Systemów zasilania AC,
 • Akumulatorów,
 • Rozdzielni prądu stałego i przemiennego,
 • Agregatów prądotwórczych,
 • UPS,
 • Systemów alarmowych,
 • Klimatyzacji,
 • Parametrów sieci zasilającej,
 • Parametrów środowiskowych,
 • Systemów solarnych.

WinCN nadzorowane urządzenia

Charakterystyka

Alarmy i raporty
System przyjmuje od nadzorowanych obiektów zgłoszenia o awariach lub raporty zawierające informacje o stanie pracy urządzeń na obiekcie.

Automatyczny odczyt stanu obiektów
Wybrane przez użytkownika obiekty mogą być automatycznie przepytywane w regularnych odstępach czasu. Automatyczny odczyt może być uruchomiony o określonej godzinie raz dziennie, raz w tygodniowo lub raz w miesiącu. Użytkownik może ustalić ilość prób skomunikowania się z obiektem.

Zdalne sterowanie
WinCN2 umożliwia również wysyłanie zdalnych rozkazów do sterownika znajdującego się na obiekcie. Może być to np. wymuszenie testu pracy agregatu, lub sterowanie temperaturą obiektu.

Wielopoziomowe mapy
Nadzorowane obiekty są reprezentowane przez etykiety rozmieszczone na skalowalnych mapach, co ułatwia ich identyfikację i lokalizację. Mapy zorganizowane są hierarchicznie.

Plansze synoptyczne
Urządzenia i pomiary prezentowane są na podkładach graficznych. Mogą być to schematy budowlane lub elektryczne.

Elastyczny system dostępu
Wszystkie dane w bazie konfiguracyjnej i bazie historii zdarzeń podlegające edycji lub wykorzystywane do prezentacji mają właściwość pozwalającą ograniczyć dostęp (do edycji lub prezentacji) danego elementu. To czy dana informacja jest widoczna i dozwolona jest jej edycja zależy od tego jakie uprawnienia ma użytkownik lub grupa do której należy. Oprogramowanie jest wyposażone w trzypoziomowy system dostępu do funkcji. Administrator systemu nadzoru posiada prawo do wprowadzania i usuwania użytkowników.

Historia zdarzeń
Wszystkie zdarzenia zarejestrowane przez system dostępne są w historii zdarzeń, która może być filtrowana w zależności od potrzeb użytkownika. Dostępne są filtry rodzaju zdarzenia, obiektów oraz zakresu czasowego.

Raporty
W systemie zdefiniowano raporty: lista obiektów, konfiguracja obiektu, stan obiektu, zaniki sieci, alarmy pilne, alarmy niepilne. Wszystkie raporty mogą być wydrukowane lub zapisane w formacie: DOC, XLS, PDF, HTML lub TXT.

Powiadamianie SMS/e-mail
W chwili otrzymania zgłoszenia z obiektu przez CN zostaje utworzona wiadomość SMS i przesłana na numer telefonu komórkowego skonfigurowany w systemie. Można zdefiniować dowolną liczbę użytkowników, którzy będą otrzymywali powiadomienia, a dla każdej z osób niezależnie określić czas, w jakim ta usługa ma być aktywna. Dla każdego z obiektów niezależnie możemy określić czy zgłoszenie od danego obiektu ma generować powiadamianie i jakie sygnały mają być przesyłane.

Wykresy
Dla każdego sygnału analogowego system tworzy wykresy. Można zmieniać zakres czasowy i rodzaj wykresu. Każdy wykres można zapisać jako plik na dysku lub wydrukować.

 

Budowa

WinCN architekturaAplikacja WinCN2  pracuje w architekturze klient-serwer z możliwością wykorzystania koncentratorów danych. Dzięki temu jest możliwa współpraca z dużą ilością obiektów.

Centrum Nadzoru WinCN2  może pracować w dwóch trybach:

 • jednostanowiskowa – obsługa urządzeń i prezentacja danych odbywa się na jednym komputerze. Wersja jednostanowiskowa umożliwia przekazywanie wywołań do innego CN w celu realizacji struktury wielopoziomowej.
 • klient-serwer – urządzenia obsługiwane są przez WinCN2 serwer, a prezentacja danych odbywa się z wykorzystaniem aplikacji WinCN2 klient.


Infrastruktura sprzętowa Centrum Nadzoru
Aplikacja Centrum Nadzoru wymaga systemu operacyjnego Windows XP/2003/Vista/7/2008 (32/64-bit) i może być zainstalowana na:

 • Wydzielonym serwerze (zalecane),
 • Komputerze typu desktop/notebook,
 • Serwerze wirtualnym.

W standardowych realizacjach systemu nadzoru wykorzystywane są następujące media transmisji danych:

 • Ethernet,
 • GPRS lub GSM,
 • Łącza komutowane,
 • Lokalne połączenia RS232,
 • inne (do uzgodnienia).

Wszystkie systemy zasilania i inne urządzenia oferowane przez Telzas mają możliwość rozszerzenia o zdalny nadzór. System współpracuje również z wybranymi urządzeniami innych producentów m.in:

 • Benning,
 • BPS,
 • Eltek,
 • EP&M,
 • Instytut Łączności,
 • Schneider,
 • Twelve.

 2024-04-23 12:20:14