Nabycie infrastruktury B+R w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów z zakresu zasilania gwarantowanego opartych na technologiach informacyjnych


Projekt pod nazwą „Nabycie infrastruktury B+R w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów z zakresu zasilania gwarantowanego opartych na technologiach informacyjnych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa Telzas. Realizacja projektu umożliwi wzrost tempa i zakresu prac badawczo-rozwojowych, które są podstawą funkcjonowania firmy. Bezpośrednimi rezultatami projektu będą realizacja minimum trzech projektów B+R przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury oraz zwiększenie miejsc pracy w dziale badawczo-rozwojowym o 12,5%.


Całkowita wartość projektu: 1 629 750,00 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 596 250,00 zł.


Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej2022-08-15 12:34:02