Zapytanie ofertowe nr 2/1.1/2019

W związku z realizacją projektu pn.„Prace badawczo-rozwojowe nad opracowanie zintegrowanego systemu ochrony technicznej dla stacji energetycznych i obiektów przemysłowych." zapraszamy do złożenia oferty na dostawę : rozwiązań w ramach postępowania 2/1.1/2019.Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_formularz ofertowy_2_1.1_2019.pdf Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_formularz ofertowy_2_1.1_2019.pdf
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_oświadczenie_2_1.1_2019.pdf Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_oświadczenie_2_1.1_2019.pdf
Zapytanie ofertowe_podwykonawstwo_2_1.1_2019.pdf Zapytanie ofertowe_podwykonawstwo_2_1.1_2019.pdf


Informacja o wynikach:

Informacja o wynikach_zapytanie ofertowe 2_1.1_2019.pdf Informacja o wynikach_zapytanie ofertowe 2_1.1_2019.pdf

Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej

Data wprowadzenia: 2019-12-13 13:13