Postępowanie ofertowe - Nabycie infrastruktury B+R


W związku z realizacją projektu pn. „Nabycie infrastruktury B+R w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów z zakresu zasilania gwarantowanego opartych na technologiach informacyjnych” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i wdrożenie pakietów oprogramowania, systemów oraz sprzętu informatycznego.Załączniki:


Zapytanie ofertowe nr 1_1.2_2017 Zapytanie ofertowe nr 1_1.2_2017
Zapytanie ofertowe nr 1_1.2_2017_podpisane Zapytanie ofertowe nr 1_1.2_2017_podpisane
Załącznik 1 Formularz ofertowy Załącznik 1_Formularz ofertowy
Załącznik 1_Formularz ofertowy xlsx Załącznik 1_Formularz ofertowy xlsx
Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 3_Karta spełnienia wymagań Załącznik 3_Karta spełnienia wymagań
Załącznik 3_Karta spełnienia wymagań xlsx Załącznik 3_Karta spełnienia wymagań
Załącznik 4_Harmonogram realizacji zamówienia Załącznik 4_Harmonogram realizacji zamówienia
Załącznik 5_Wzór umowy Załącznik 5_Wzór umowyInformacja o wynikach:


Nabycie Infrastruktury BR - Informacja o wynikach Nabycie Infrastruktury BR - Informacja o wynikach.pdf


Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej

Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:56