Innowatory Wprost 2013 – nominacja dla Telzas!

Innowacyjność naszych produktów i usług została po raz kolejny doceniona. Mamy zaszczyt poinformować, że nasza firma została nominowana do nagrody Innowatory 2013 tygodnika Wprost w kategorii Energetyka. 

Ranking najbardziej innowacyjnych polskich firm powstaje w oparciu o „Listę 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”, opracowywaną przez zespół z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Na bazie tego zestawienia, WPROST dokonuje wyboru firm, które są liderami innowacji w wybranych, kluczowych
i najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki.

Data wprowadzenia: 2013-10-22 08:50