Zapytanie ofertowe nr 3/1.2/2018


W związku z realizacją projektu pn. "Nabycie infrastruktury B+R w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów z zakresu zasilania gwarantowanego opartych na technologiach informacyjnych" wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i montaż (jeśli jest wymagany) urządzeń: zestawu do badań termowizyjnych, komory klimatycznej, opornicy AC, opornicy DC w ramach postępowania 3/1.2/2018.Załączniki:


Załącznik 1_Formularz ofertowy.docx Załącznik 1_Formularz ofertowy.docx
Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
Załącznik 3_Wzór umowy.docxZałącznik 3_Wzór umowy.docx
Zapytanie ofertowe_3_1.2_2018.doc Zapytanie ofertowe_3_1.2_2018.doc
Zapytanie ofertowe_3_1.2_2018.pdf Zapytanie ofertowe_3_1.2_2018.pdf


Informacja o wynikach:

Informacja o wynikach postępowania 3_1.2_2018.pdfInformacja o wynikach postępowania 3_1.2_2018.pdf

Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej

Data wprowadzenia: 2018-05-08 14:50