Zapytanie ofertowe nr 4/1.2/2018

W związku z realizacją projektu pn. "Nabycie infrastruktury B+R w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów z zakresu zasilania gwarantowanego opartych na technologiach informacyjnych" wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę urządzeń: opornicy AC i opornicy DC w ramach postępowania 4/1.2/2018.
Treść zapytania ofertowego znajduje się także na portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

Załączniki:


Załącznik 1_Formularz ofertowy.docx Załącznik 1_Formularz ofertowy.docx
Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
Załącznik 3_Wzór umowy.docx Załącznik 3_Wzór umowy.docx
/Content/Uploads/Documents/Przetarg/4_1.2_2018/Załącznik 3_Wzór umowy.pdf Załącznik 3_Wzór umowy.pdfF
Zapytanie ofertowe_4_1.2_2018.doc Dokument z ikoną DOC
Zapytanie ofertowe_4_1.2_2018.pdf Zapytanie ofertowe_4_1.2_2018.pdf


Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania 4_1.2_2018.pdfInformacja o wynikach postępowania 4_1.2_2018.pdf

Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej

Data wprowadzenia: 2018-05-30 23:58