Wdrożenie wyników prac B+R


Projekt pod nazwą „Zastosowanie w produkcji siłowni telekomunikacyjnych nowego innowacyjnego sterownika oraz rozwiązań z zakresu konstrukcji szaf telekomunikacyjnych opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie w produktach innowacyjnych rozwiązań opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych. Bezpośrednimi rezultatami projektu są: wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, wzrost przychodów ze sprzedaży ulepszonych produktów oraz wzrost zatrudnienia.


Całkowita wartość projektu: 3 758 908,29 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 375 210,35 zł.


Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej2022-08-15 11:32:59