RPZP.01.01.00-32-0007/21 - Opracowanie hybrydowego systemu zasilania krytycznych elementów infrastruktury komunikacyjnej


Projekt pod nazwą „Opracowanie hybrydowego systemu zasilania krytycznych elementów infrastruktury komunikacyjnej” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie zaangażowania w prowadzenie badań. Rezultatem projektu będzie opracowanie i przygotowanie do wdrożenia hybrydowego systemu zasilania krytycznych elementów infrastruktury komunikacyjnej.


Całkowita wartość projektu: 1 603 547,20 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 052 388,10 zł.


Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej2022-08-15 12:58:32