Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem zintegrowanego systemu ochrony technicznej dla stacji energetycznych i obiektów przemysłowych


Projekt pod nazwą „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem zintegrowanego systemu ochrony technicznej dla stacji energetycznych i obiektów przemysłowych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zaangażowania w prowadzenie badań. Realizacja projektu umożliwi opracowanie i wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacji produktowej w postaci nowego systemu ochrony technicznej dla stacji energetycznych i obiektów przemysłowych.


Całkowita wartość projektu: 991 441,00 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 618 287,50 zł.


Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej2022-08-15 11:36:14