POIR.03.04.00-32-0076/20-00- Dotacja na kapitał obrotowy dla Telzas Sp. z o.o.


Projekt pod nazwą "Dotacja na kapitał obrotowy dla Telzas Sp. z o.o.” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).


Całkowita wartość projektu: 307 497,36 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 307 497,36 zł.


Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej2022-08-15 12:00:54