Wyślij zapytanie:

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami:

Jacek Finfando
tel: +48 606 138 606
e-mail: jacek.finfando@telzas.com
WinCN2 WWW

WinCN2 WWW jest usługą świadczoną dla klienta w trybie SaaS (Software as a Service). Usługa umożliwia zdalny monitoring dowolnego typu urządzeń np. systemów zasilania, klimatyzacji, agregatów oraz parametrów tj. warunki środowiskowe. Monitoringiem może być objęte dowolne urządzenie techniczne.

Na obiektach znajdują się sterowniki, które przesyłają dane  do serwera WinCN2 pracującego w TELZAS. Serwer przetwarza informacje i udostępnia je dla klienta za pomocą aplikacji Internetowej.

WinCN WWW schemat

Zarejestrowany użytkownik, za pośrednictwem WinCN2 WWW, ma możliwość przeglądania pomiarów wielkości analogowych lub stanach awaryjnych jakie wystąpiły na obiektach. Istnieje dostęp do historii zarejestrowanych zdarzeń i możliwość generowania wykresów oraz raportów w celu przeprowadzania analiz pracy urządzeń. Obustronna komunikacja umożliwia wykonywanie odczytów na żądanie użytkownika.

WinCN WWW lista obiektów

WinCN WWW wykres

Aby usługa mogła być zrealizowana po stronie urządzeń muszą być zainstalowane odpowiednie konwertery, które umożliwiają przesyłanie danych za pośrednictwem sieci komputerowej. Urządzenia powinny być widoczne w Internecie. Nadzór obiektów może być zrealizowany w oparciu o sterowniki urządzeń oraz kontroler obiektowy PI1 wraz z interfejsami pomiarowymi. Dodatkowym atutem systemu jest możliwość generowania i przesyłania dla klientów informacji SMS oraz e-mail o alarmach, przez co użytkownicy mają stały nadzór nad pracą urządzeń na obiektach. Mierzone wielkości uzgadniane są z użytkownikiem w celu doboru optymalnego rozwiązania pod względem kosztowym i technicznym.

Dostępne funkcjonalności:

 • Podgląd stanu obiektu,
 • Historia zdarzeń
 • Odczyt stanu obiektu na żądanie,
 • Wykresy
 • Powiadomienia e-mail,
 • Powiadamianie SMS,
 • Dostęp z urządzeń mobilnych

Korzyści:

 • Zdalna informacja o stanie urządzeń,
 • Dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie,
 • Dostęp z urządzeń mobilnych,
 • Nie wymaga instalacji oprogramowania,
 • Usługa świadczona na serwerach zewnętrznych

Karta katalogowa pdf icon


2022-06-26 17:11:28