Wyślij zapytanie:

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami:

Jacek Finfando
tel: +48 606 138 606
e-mail: jacek.finfando@telzas.com
Kontroler Nadzoru Obiektu PI1

Kontroler Nadzoru Obiektu PI1 to uniwersalny sterownik do monitorowania stanu obiektu, akwizycji monitorowanych danych, sterowania urządzeniami i  wizualizacji nadzorowanych stanów. Zbudowany jest z wielu równorzędnych modułów połączonych ze sobą wewnętrzną magistralą CAN. Zestaw modułów uzależnionej jest od oczekiwanej konfiguracji systemu monitoringu. Dodawanie nowych funkcji sterownika realizuje się poprzez dokładanie dodatkowych modułów funkcjonalnych. Podłączanie kolejnych modułów może odbywać się w trybie Plug&Play. Wykorzystanie PI1 umożliwia skalowalność funkcjonalną a co za tym idzie skalowalność kosztową. Rozproszona budowa sterownika zwiększa możliwości i obniża koszty realizacji monitoringu dużych lokalizacji.

Różnorodność modułów i interfejsów w połączeniu z prostą konfiguracją umożliwia nadzorowanie praktycznie dowolnego parametru określającego stan obiektu czy urządzenia na tym obiekcie się znajdującego.

Telzas - sterownik PI1

Przykładowe moduły:

MWW - moduł sygnałów wejść wyjść

Moduł wejść/wyjść MWW przeznaczony jest do nadzoru sygnałów analogowo-cyfrowych i sterowania typu załącz/wyłącz. Płytka MWW wykonana jest w formie karty o wymiarach umożliwiających montaż urządzenia w specjalnej kasecie, lub w obudowie na szynę DIN. Komunikacja z elementami systemu odbywa się po magistrali CAN 2.0B.

Funkcje modułu:

 • pomiar napięcia DC od 0V do 70V,
 • pomiar i kontrola sygnałów analogowo-cyfrowych od 0 do 5VDC,
 • pomiar temperatury,
 • dowolne mapowanie sygnałów wejściowych na przekaźniki wyjściowe modułu,
 • możliwość implementacji algorytmów sterowania urządzeniami w systemie włącz/wyłacz.

Moduł komunikacji i historii MKH

Moduł historii MKH przeznaczony jest do zbierania informacji na temat pracy systemu nadzorowanego przez sterownik PI1 i do realizacji transmisji danych z i do systemu.

Funkcje modułu:

 • generowanie aktualnego czasu/daty (RTC)
 • rejestracja stanów generowanych przez system PI1
 • rejestracja wartości sygnałów co ustalony okres czasu
 • uśrednianie parametrów za określony czas
 • automatyczne kreowanie tzw. profili dobowych obiektu w odniesieniu do zdefiniowanego przedziału czasowego
 • zapisywanie w zaprogramowanym czasie (od daty do daty) maksymalnych i minimalnych zmierzonych przez system wartości
 • przygotowanie pakietu z danymi w formacie zgodnym z przyjętym protokołem danych
 • sterowanie modemem/konwerterem
 • autoryzacja użytkownika w systemie

Moduł transmisji szeregowej MPI

Moduł MPI pozwala na zdalne monitorowanie urządzeń, które nie są elementami systemu PI, a komunikują się z wykorzystaniem portów RS485/232. MPI umożliwia również lokalną wizualizację ich stanów jak i rozszerzenie ich funkcjonalności.

Zobacz również: Sterownik Q1

Zobacz również: Sterownik PI1
Ikona - powrót Powrót do strony głównej2022-06-26 16:08:31