Wyślij zapytanie:

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami:

Listę danych kontaktowych znajdziesz na tej stronie
Baza Obiektowa

Baza Obiektowa jest aplikacją umożliwiającą zarządzanie danymi administracyjnymi dotyczącymi obiektów i elementów będących w posiadaniu klienta. W systemie można opisać dowolny rodzaj infrastruktury, a pełna parametryzacja pozwala odwzorować najbardziej skomplikowane konstrukcje oraz urządzenia.

Baza obiektowa

Aplikacja posiada szereg funkcji umożliwiających sprawne wprowadzanie i zarządzanie informacjami tj. szablony elementów, grupowe dodawanie elementów, powielanie elementów. Zaimplementowany  system słowników, pozwala na zdefiniowanie dowolnych typów i podtypów urządzeń oraz własności elementów. Każdy element posiada swoje dane podstawowe oraz własności dodatkowe konfigurowane przez użytkownika.

Słownik elementów

Baza Obiektowa może pracować, jako aplikacja samodzielna lub współpracować bezpośrednio z Moduł Zadania, który odpowiada za zarządzanie zadaniami dla obiektów.

Podstawowa funkcjonalność:

 • definicja obszarów, lokalizacji, obiektów, magazynów, dostawców i producentów urządzeń
 • definicja typów obiektów, elementów  np. Turbina wiatrowa, Kontener, Siłownia DC, Wirnik
 • definicja podtypów elementów np. SDDb 300, HAWT\VAWT
 • definicja własności elementów np. U, promień wirnika
 • pełne zarządzanie elementami – dodawanie, edycja, przenoszenie, kopiowanie, usuwanie
 • przypisywanie obiektów do obszarów i lokalizacji o określonych współrzędnych
 • zarządzanie zawartością magazynów
 • przechowywanie historii zmian obiektów oraz elementów
 • przechowywanie dokumentów dotyczących elementów
 • wyszukiwanie obiektów z określoną cechą
 • projektowanie raportów

Karta katalogowa pdf icon


2024-05-19 05:38:42