Zapytanie ofertowe nr 2/1.1/2020

W związku z realizacją projektu pn.„Prace badawczo-rozwojowe nad opracowanie zintegrowanego systemu ochrony technicznej dla stacji energetycznych i obiektów przemysłowych." zapraszamy do złożenia oferty na dostawę materiałów do instalacji budowy Systemu Ochrony Technicznej budynku tj. SSWiA, KD, CCTV (etap V prac) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w ramach postępowania 2/1.1/2020.Załączniki:

Zapytanie ofertowe_nr_2_1.1_2020.pdf Zapytanie ofertowe_nr_2_1.1_2020.pdf.pdf
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - nr_2_1.1_2020.pdf Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - nr_2_1.1_2020.pdf

Informacja o wynikach:

Informacja o wynikach - zapytanie ofertowe 2_1.1_2020.pdf Informacja o wynikach -  zapytanie ofertowe 2_1.1_2020.pdf

Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej

Data wprowadzenia: 2020-07-20 11:50