Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekt „Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla TELZAS Sp. z o.o.”.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 


NAZWA PROJEKTU: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy TELZAS

KWOTA KWALIFIKOWANA: 396 500,00 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA: 198 250,00 PLN

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 85% wartości dofinansowania, tj. 168 512,50 PLN

OKRES REALIZACJI: 01/12/2012 – 30/11/2014

 


UE   UE

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 


Data wprowadzenia: 2013-09-16 12:23