Zapytanie ofertowe nr 6/1.5/2018


W związku z realizacją projektu pn. „Zastosowanie w produkcji siłowni telekomunikacyjnych nowego innowacyjnego sterownika oraz rozwiązań z zakresu konstrukcji szaf telekomunikacyjnych opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych” zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na:

  • CZĘŚĆ 1: Wykonanie i instalacja zautomatyzowanego systemu testowania systemów zasilania gwarantowanego,
  • CZĘŚĆ 2: Dostawa opornic elektronicznych z możliwością sterowania przy pomocy środowiska graficznego służącego do programowania pozostałych części systemu pomiarowego,
  • CZĘŚĆ 3: Dostawa multimetrów stacjonarnych – 8 szt.

Treść zapytania ofertowego znajduje się także na portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

Załączniki:


Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
załącznik nr 3_Harmonogram realizacji zamówienia.xlsx załącznik nr 3_Harmonogram realizacji zamówienia.xlsx
Załącznik nr 4 _Wzór umowy CZĘŚĆ 1.doc Załącznik nr 4 _Wzór umowy CZĘŚĆ 1.docC
Załącznik nr 5 _Wzór umowy CZĘŚĆ 2 i 3.docx Załącznik nr 5 _Wzór umowy CZĘŚĆ 2 i 3.docx
Zapytanie ofertowe nr 6_1.5_2018.pdf Zapytanie ofertowe nr 6_1.5_2018.pdf
Zapytanie ofertowe nr 6_1.5_2018.docZapytanie ofertowe nr 6_1.5_2018.docInformacja o wynikach:


Informacja o wynikach 6_1.5_2018.pdf Nabycie Infrastruktury BR - Informacja o wynikach.pdf


Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej

Data wprowadzenia: 2018-05-29 19:56