Zapytanie ofertowe nr 3/1.5/2018


W związku z realizacją projektu pn. „Zastosowanie w produkcji siłowni telekomunikacyjnych nowego innowacyjnego sterownika oraz rozwiązań z zakresu konstrukcji szaf telekomunikacyjnych opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i instalację zautomatyzowanego systemu testowania systemów zasilania gwarantowanego.
Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w załącznikuZałączniki:


Załącznik nr 1_formularz ofertowy.doc Plik doc
Załącznik nr 2_oświadczenie o braku powiązań.doc Plik doc
Załącznik nr 3_planowany harmonogram.pdf Plik pdf
Załącznik nr 4_wzór umowy.pdf Plik pdf
Zapytanie ofertowe nr 3_1.5_2018.pdf Plik pdfInformacja o wynikach:


Informacja o wynikach 3_1.5_2018.pdf Nabycie Infrastruktury BR - Informacja o wynikach.pdf


Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej

Data wprowadzenia: 2018-02-28 21:10