Zapytanie ofertowe nr 8/1.5/2018

W związku z realizacją projektu pn.„Zastosowanie w produkcji siłowni telekomunikacyjnych nowego innowacyjnego sterownika oraz rozwiązań z zakresu konstrukcji szaf telekomunikacyjnych opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych" zapraszamy do złożenia oferty na dostawę : rozwiązań w ramach postępowania 8/1.5/2018.Załączniki:

Zapytanie ofertowe 8_1.5_2018.pdf Zapytanie ofertowe 8_1.5_2018.pdf
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego formularz.doc załącznik nr 1 do zapytania ofertowego formularz.docC
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oświadczenie.doc załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oświadczenie.doc
Załącznik nr 3 _Wzór umowy.pdf Załącznik nr 3 _Wzór umowy.pdfInformacja o wynikach:

8/1.5/2018 - informacje o wynikach.pdf 8/1.5/2018 - informacje o wynikach.pdf

Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej

Data wprowadzenia: 2018-07-18 18:28