Zapytanie ofertowe nr 5/1.2/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Nabycie infrastruktury B+R w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów z zakresu zasilania gwarantowanego opartych na technologiach informacyjnych” zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę i wdrożenie:

  1. Serwera do oprogramowania PLM,
  2. Oprogramowania do zarządzania projektami (cyklem życia produktu) PLM,
  3. Stacji roboczych dla konstruktorów (10 sztuk),
  4. Oprogramowania do projektowania CAD,
  5. Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją PDM,
  6. Narzędzia do symulacji przepływu powietrza i wytrzymałości materiałów,
  7. Oprogramowanie do tworzenia aplikacji,
  8. Oprogramowanie do zarządzania projektami.

Treść zapytania ofertowego znajduje się także na portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

Załączniki:


Załącznik 1_Formularz ofertowy.xlsxZałącznik 1_Formularz ofertowy.xlsx
Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań.doc
Załącznik 3_Karta spełnienia wymagań.xlsx Załącznik 3_Karta spełnienia wymagań.xlsx
Załącznik 4_Harmonogram realizacji zamówienia.doc.pdfZałącznik 4_Harmonogram realizacji zamówienia.doc.pd
Zapytanie ofertowe nr 5_1.2_2018_.pdfZapytanie ofertowe nr 5_1.2_2018_.pdf
pytania i odpowiedzi 08 06 2018.pdfpytania i odpowiedzi 08 06 2018.pdf


Informacja o wynikach:

5_1.2_2018 - informacje o wynikach.pdf 5_1.2_2018 - informacje o wynikach.pdf

Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej

Data wprowadzenia: 2018-06-04 20:55