Zapytanie ofertowe nr 11/1.5/2018

W związku z realizacją projektu pn.„Zastosowanie w produkcji siłowni telekomunikacyjnych nowego innowacyjnego sterownika oraz rozwiązań z zakresu konstrukcji szaf telekomunikacyjnych opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych" zapraszamy do złożenia oferty na dostawę : rozwiązań w ramach postępowania 11/1.5/2018.Załączniki:

zał. 1. formularz ofertowy.doc zał. 1. formularz ofertowy.doc
zał. 2. oświadczenie o braku powiązań.doc zał. 2. oświadczenie o braku powiązań.doc
Załącznik nr 3 _Wzór umowy.pdf Załącznik nr 3 _Wzór umowy.pdf
Zapytanie ofertowe 11_1.5_2018.pdf Zapytanie ofertowe 11_1.5_2018.pdf


Informacja o wynikach:

Informacja o wynikach 11_1.5_2018.pdf Informacja o wynikach 11_1.5_2018.pdf

Logotypy - dofinansowanie Unii Europejskiej

Data wprowadzenia: 2018-08-30 10:56